Odgovorno s hrano

Ekošola

Ekošola je projekt mednarodnega združenja za okoljevarstveno izobraževanje (Foundation for Environmental Education – FEE), ki je bilo na pobudo nekdanjega danskega ministra za okolje Olea Loviga Simonsena ustanovljeno z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. V FEE je vključenih 58 držav iz Evrope, Afrike, Azije, Nove Zelandije in Južne Amerike.Nosilec programa  v Sloveniji je DOVES – Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji.

V šolskem letu 2009/2010 je bilo vključenih v program 628 ustanov (osnovne in srednje šole, vrtci ter domovi).
Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole skladno z metodologijo 7 korakov, ki jih lahko primerjamo z ISO standardi 14001.
V program se lahko vključi šola kot celota (učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti). Vedno bolj se je potrebno zavedati, da je temelj odgovornega odnosa do okolja izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom »Ekošola kot način življenja« se gradijo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu. Najpomembnejša naloga ekošole je, da deluje izven svojega dvorišča, na področju celotnega šolskega okoliša. Le tako si lahko ekošole v domačem kraju pridobijo večji ugled.

KRITERIJI IN NAVODILA ZA LDN 2010/11 - 26. avgust 2010

PRIJAVNICA

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL